دوشنبه, 1 مهر 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 1460
از سوی اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني منتشر شد:
گزارش ماموریت‎های برون سازمانی كاركنان سازمان نقشه‎برداری كشور
اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني با 2683 نفر روز ماموریت، بیشترین رکورد را دارد
کارکنان سازمان نقشه‎برداری کشور در طول سال 97 در مجموع 10866 نف- روز به ماموریت رفته‎اند.14 میلیارد ریال از اعتبارات این سازمان نیز صرف پرداخت فوق‌العاده ماموریت کارکنان شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني گزارش ماموریتهای برون سازمانی کارکنان این سازمان را به تفکیک واحد اعزام کننده در سال 97 منتشر کرد.

بر اساس این گزارش اگر چه اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني با 2683 نفر روز ماموریت، رکورددار بیشترین تعداد ماموریت‎های برون سازمانی است اما سه تن از کارکنان اداره آبنگاري و امور جزر و مدي، با بیش از 340 روز ماموریت در سال 97، رکوردار بیشترین اعزام به ماموریت را دارند که عموما به دلیل فعالیت در کشتی ایران آبنگار در آب‎های جنوبی کشور بوده است.

پس از اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني با 2004 نفر روز ماموریت، بیشترین آمار را در ماموریت‎های برون سازمانی داشته که عمدتا به دلیل ماموریت‎های 16 تن از رانندگان سازمان در این اداره کل است.

ادارات کل نقشه برداری غرب، جنوب غرب، جنوب شرق، شزق و شمال شرق در مجموع 2134 نفر روز به ماموریت‎ رفته‎اند که از این میزان اداره کل نقشه برداری غرب با 643 نفر روز ماموریت، پیشتاز دیگر ادارات بوده است.

مشروح این گزارش را اینجا بخوانید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0