دوشنبه, 1 مهر 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 1399
از سوی اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني منتشر شد:
فهرست اسامی و تعداد روزهای مرخصی كاركنان سازمان نقشه برداری كشور
اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني سازمان نقشه برداری کشور، گزارش میزان استفاده کارکنان این سازمان از مرخصی استعلاجی در سال 97 را به تفکیک واحد سازمانی آنان منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، 452 نفر از کارکنان این سازمان در سال 1397 از مرخصی استعلاجی استفاده کرده بودند که از این میان 108 نفر بیش از 10 روز به مرخصی استعلاجی رفته‎اند. 40 نفر از این تعداد نیز بیش از 20 روز در یک سال از مرخصی استعلاجی استفاده کرده بودند.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامههای اجرایی آن و به استناد ماده 62 قانون تأمین اجتماعی؛ هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد کمتر از 10 روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر، در پایان روز دهم به رئیس یا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال کند

البته این درخواست در صورتی پذیرفته می شود که پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسات دولتی آن را تایید کنند و چنانچه تایید نشد به کمیسیون پزشکی که مرکب از سه پزشک و بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمان‎های منطقه‎ای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، ارجاع خواهد شد.

برای اطلاع از فهرست منتشره از سوی اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني اینجا را کلیلک کنید. مجموعه قوانین موضوعه درباره مرخصی استعلاجی را هم اینجا ببینید.

امتیاز :  ۲.۱۷ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0