دوشنبه, 1 مهر 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 1084
پنج آگهی مناقصه سازمان نقشه برداری كشور/ از خرید تجهیزات هواپیما و رایانه تا سرور برای ارتقای دیتا سنتر سازمان
اداره تداركات و سفارشات خارجي سازمان نقشه برداری کشور به منظور تامین برخی اقلام مورد نیاز این سازمان اقدام به برگزاری مناقصاتی در سامانه ستاد دولت کرده است.

اداره تداركات و سفارشات خارجي سازمان نقشه برداری کشور به منظور تامین برخی اقلام مورد نیاز این سازمان اقدام به برگزاری مناقصاتی در سامانه ستاد دولت کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره تداركات و سفارشات خارجي این سازمان آگهی پنج مناقصه برای تامین و خرید تجهیزات هواپیما، رایانه، سرور برای ارتقای دیتا سنتر  و ... را در سامانه ستاد منتشر کرده که جزئیات آن در ادامه میآید:

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پشتیبان SONAS- TAPE- LIBRARY 

 سازمان نقشه برداری کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پشتیبان SONAS- TAPE- LIBRARY  مندرج در ضمیه اسناد فنی مناقصه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) با شماره 2098003162000008 به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

زمان انتشار در سایت : 98/3/5ساعت 14

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/3/13 ساعت 16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه : 98/3/25 ساعت 10

زمان بازگشایی پاکت ها : 98/3/25 ساعت 14:30

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس میدان آزادی ، خیابان معراج ، سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 63182333-021

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور پردازشی

سازمان نقشه برداری کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور پردازشی با مشخصات مندرج در ضمیه اسناد فنی مناقصه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) با شماره 2098003162000009 به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

زمان انتشار در سایت : 98/3/5 ساعت 14

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/3/13 ساعت 16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه : 98/3/25 ساعت 10

زمان بازگشایی پاکت ها : 298/3/25 ساعت 15

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس میدان آزادی ، خیابان معراج ، سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 63182333-021

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه سرور

سازمان نقشه برداری کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه سرور پرسرعت با قابلیت پردازش چند پروسسوره و ظرفیت ذخیره سازی بالا برای مرکز داده سازمان ( دیتا سنتر) مندرج در ضمیمه اسناد فنی مناقصه بارگذاری شده در ستاد را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) با شماره 2098003162000010 به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

زمان انتشار در سایت : 98/3/5 ساعت 14

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/3/13 ساعت 16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه : 98/3/25 ساعت 10

زمان بازگشایی پاکت ها : 98/3/25 ساعت 14

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس میدان آزادی ، خیابان معراج ، سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 63182333-021

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هواپیمای دورنیر

سازمان نقشه برداری کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هواپیمای دورنیر با مشخصات فنی مندرج در سامانه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) با شماره 2098003162000005 به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

زمان انتشار در سایت : 98/2/26 ساعت 14

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/2/31 ساعت 16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه : 198/3/18 ساعت 10

زمان بازگشایی پاکت ها : 98/3/18 ساعت 11

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس میدان آزادی ، خیابان معراج ، سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 66071144

 

 

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه

سازمان نقشه برداری کشور درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه پرسرعت مطابق لیست متدرج در استاد فنی بارگذاری شده در ستاد را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) با شماره 2098003162000007 به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

زمان انتشار در سایت : 98/2/26 ساعت 14

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/2/31 ساعت 14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه : 98/3/18 ساعت 10

زمان بازگشایی پاکت ها : 98/3/18 ساعت 15

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس میدان آزادی ، خیابان معراج ، سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 66071144

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0